086 842 1386

Câu hỏi 5: Tôi có thể biết những hành vi vi phạm quy định pháp luật phổ biến trong hoạt động thương mại điện tử được không, các hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:
Sau đây là những hành vi vi phạm phổ biến trong hoạt động thương mại điện tử; những hành vi này sẽ bị xử lý hành chính theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP (NĐ 98) ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

1. Không tuân thủ quy định về hình thức, quy cách công bố thông tin trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử. Vi phạm điểm d khoản 1 Điều 62 NĐ 98, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

2. Không công bố đầy đủ hoặc công bố không chính xác trên website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng thông tin về chủ sở hữu website hoặc ứng dụng bán hàng, thông tin hàng hóa, dịch vụ, thông tin về giá cả, thông tin vận chuyển và giao nhận, thông tin về điều kiện giao dịch chung, thông tin về các phương thức thanh toán theo quy định. Vi phạm điểm đ khoản 1 Điều 62 NĐ 98, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

3. Không cung cấp đầy đủ cho khách hàng thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động, thông tin về hàng hóa, dịch vụ, giá cả, vận chuyển, giao nhận, phương thức thanh toán, các điều khoản hợp đồng và điều kiện giao dịch chung trước khi khách hàng tiến hành giao kết hợp đồng sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động. Vi phạm điểm a khoản 1 Điều 63 NĐ 98, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

4. Thiết lập chức năng đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động nhưng quy trình giao kết hợp đồng không tuân thủ quy định của pháp luật. Vi phạm điểm d khoản 1 Điều 63 NĐ 98, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

5. Cung cấp thông tin sai lệch về thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động, thông tin về hàng hóa, dịch vụ, giá cả, vận chuyển, giao nhận, phương thức thanh toán, các điều khoản hợp đồng và điều kiện giao dịch chung trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động. Vi phạm điểm a khoản 3 Điều 63 NĐ 98, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

6. Cung cấp thông tin, kinh doanh hoặc buôn bán hàng giả, hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh trên môi trường internet. Vi phạm điểm b khoản 3 Điều 63 NĐ 98, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

7. Không thông báo website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Vi phạm điểm a khoản 3 Điều 62 NĐ 98, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

8. Không đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Vi phạm điểm a khoản 4 Điều 62 NĐ 98, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

* Lưu ý: Theo điểm b khoản 4 Điều 4 NĐ 98 thì các mức phạt tiền trên là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do tổ chức thực hiện thì phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền quy định đối với cá nhân

Chat Zalo