086 842 1386

Thuốc Lá

Một số quy định sửa đổi bổ sung nghị định hướng dẫn Luật phòng chống tác hại của thuốc lá

11/09/2018

Ngày 14 tháng 09 năm 2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...

Kinh doanh bán lẻ thuốc lá xử phạt hành chính khi không có giấy phép

04/09/2018

Kinh doanh thuốc lá mà không có giấy phép bán lẻ thuốc lá sẽ bị phạt như thế nào? Trường...

Kinh doanh thuốc lá mà không có giấy phép bán lẻ thuốc lá sẽ bị phạt như thế nào?

28/06/2018

Kinh doanh thuốc lá mà không có giấy phép bán lẻ thuốc lá sẽ bị phạt như thế nào? Trường...

XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ THUỐC LÁ

27/06/2018

Hoạt động kinh kinh doanh mặt hàng thuốc lá là ngành nghề có điều kiện theo quy định của pháp...

Thủ tục xin cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

27/06/2018

Thủ tục xin cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Trong trường hợp Doanh nghiệp đã có...

Giấy phép phân phối thuốc lá

15/05/2018

Hoạt động kinh kinh doanh mặt hàng thuốc lá là ngành nghề có điều kiện theo quy định của pháp...

Điểm mới của nghị định số 106/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 67/2013/NĐ-CP

25/01/2018

Có hiệu lực thi hành từ 01/11/2017, Nghị định số 106/2017/NĐ-CP vừa được Chỉnh phủ ban hành này 14/09/2017 với...

Trình tự thủ tục xin cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

19/12/2017

Hoạt động kinh kinh doanh mặt hàng thuốc lá là ngành nghề có điều kiện theo quy định của pháp...

Giấy phép bán lẻ thuốc lá

11/12/2017

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá gồm: + Đơn đề nghị cấp giấy...

Chat Zalo