086 842 1386

Tư vấn sở hữu trí tuệ

đăng ký bản quyền logo

29/11/2019

Logo là một loại của nhãn hiệu, là một bản thiết kế phác thảo được sử dụng phổ biến bởi...

Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu

15/11/2019

Thương hiệu là tài sản vô hình thuộc quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, việc đăng ký thương hiệu...

XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỚI NHÃN HIỆU VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ

03/12/2018

XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỚI NHÃN HIỆU VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ Xâm phạm quyền sở hữu...

Bảo hộ thông tin cá nhân, thông tin doanh nghiệp

03/12/2018

Quy định bảo mật thông tin cá nhân, thông tin doanh nghiệp 2018 Trong quan hệ lao động, một vấn...

Tư vấn thủ tục đăng ký quyền tác giả

19/06/2018

Tư vấn thủ tục đăng ký quyền tác giả Đăng ký quyền tác giả là một việc vô cùng cần...

Xin cấp văn bằng bảo hộ sáng chế

20/12/2017

Thời gian, thủ tục đăng ký sáng chế ở đâu: + Thời gian thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận...

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

19/12/2017

1. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp Văn bằng bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp được gọi...

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

19/12/2017

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác...

Chat Zalo