086 842 1386

Văn phòng đại diện

GIẢI THỂ ĐÓNG CỬA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty nước ngoài được thực hiện khi văn phòng đại diện không tiếp tục hoạt động...

Detail

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Văn phòng đại diện nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật...

Detail

Một số quy định của Xử phạt VPHC đối với VPĐD của tổ chức XTTM nước ngoài tại Việt Nam

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC...

Detail

Xử phạt vi phạm về thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM...

Detail

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.I. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:- Luật...

Detail

Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Nội

Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà NộiQuy trình thủ tục: a. Trình tự thực hiện:-...

Detail

Gia hạn giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Gia hạn giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài của bạn đã...

Detail
Chat Zalo