086 842 1386

Câu hỏi 2: Tôi muốn kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của mình qua trang thông tin điện tử (website) trên mạng internet, có những loại hình website nào tôi nên tham khảo để thực hiện và cần lưu ý những gì để tuân thủ đúng quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động thương mại điện tử ?

Trả lời:

Có 2 hình thức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên website A/c có thể tham khảo, đó là:

Hình thức 1: Tự thiết lập website thương mại điện tử:
– Thiết lập website thương mại điện tử bán hàng để đăng bán những sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của mình trên
đó. Đối với hình thức này, A/c phải làm thủ tục thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website theo Điều 53 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP; đảm bảo trách nhiệm của mình theo Điều 27 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và tuân thủ các quy định có liên quan đến sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh.

Hình thức 2: Tham gia bán hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Khi tham gia bán hàng trên các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (sàn giao dịch thương mại điện tử) A/c lưu ý là chỉ tham gia bán hàng trên các sàn giao dịch đã được Đăng ký với Bộ Công Thương về việc thiết lập website theo điều 55 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và đảm bảo trách nhiệm của người sở hữu website sàn thương mại điện tử theo Điều 36 của Nghị định số 52/2013/NĐCP.

– Đối với hình thức này, A/c phải đảm bảo trách nhiệm của mình theo Điều 37 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và tuân thủ các quy định có liên quan đến sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh.

Chat Zalo