086 842 1386

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Tất cả các cá nhân hay tổ chức nước ngoài nào khi có ý định bán lẻ tại Việt Nam đều phải tiến hành làm...

Detail

CẤP GIẤY PHÉP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ NGOÀI CƠ SỞ BÁN LẺ THỨ NHẤT THUỘC TRƯỜNG HỢP PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA NHU CẦU KINH TẾ (ENT)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ Luật thương mại năm 2005 Luật Đầu tư 2014 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 Danh mục ngành nghề...

Detail

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH ĐỒNG THỜI VỚI GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Việt Nam bắt buộc phải thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh cho...

Detail

Thủ tục xin giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại Nghị định 09/2018

Hồ sơ cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Hồ sơ gồm: 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ....

Detail
Chat Zalo