086 842 1386

Câu hỏi 3: Những hàng hóa nào, dịch vụ nào không được phép kinh doanh trên website thương mại điện tử, có thể cho tôi biết được không?

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định:
1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân không được sử dụng website thương mại điện tử để kinh doanh các hàng hóa hạn chế kinh doanh sau:
a) Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
b) Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
c) Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;
d) Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

* Lưu ý: Đối với việc kinh doanh rượu, bia trên mạng internet, A/c cần tham khảo thêm Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Chat Zalo