086 842 1386

An toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện Vệ sinh An toàn thực phẩm cấp cho Nhà hàng, cửa hàng kinh doanh ăn uống.

05/05/2021

Thủ tục xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện Vệ sinh An toàn thực phẩm cấp cho Nhà...

Phân cấp Quản lý attp thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương Theo thông tư 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018

05/05/2021

Về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Thông tư quy định...

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất Rượu, bia, nước giải khát

05/05/2021

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP cho sản phẩm rượu bia,...

Chat Zalo