086 842 1386

Câu hỏi 7: Tôi muốn thiết lập một website để đăng trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm do tôi tự làm ra, không có ý định kinh doanh hay buôn bán, tôi có phải làm thủ tục thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước biết không?

Trả lời:

Theo khoản 8 Điều 3 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP quy định: Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.

Theo như quy định trên, trường hợp chủ sở hữu website như của A/c không phải thực hiện thông báo với cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Công Thương.

Chat Zalo