086 842 1386

Án lệ

ÁN LỆ SỐ 26: Về xác định “thời hiệu” trong chia thừa kế

Án lệ số 26/2018/AL Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được...

Detail

ÁN LỆ 25: Về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan

Án lệ 25/2018/AL về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao...

Detail

ÁN LỆ 24: Về di sản thừa kế

Án lệ 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân được...

Detail

ÁN LỆ 23: Về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Án lệ 23/2018/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi...

Detail

ÁN LỆ 22: Về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Án lệ 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được...

Detail

ÁN LỆ 21: Lỗi và thiệt hại trong đơn phương chấm dứt hợp đồng

Án lệ 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản được Hội đồng Thẩm...

Detail

ÁN LỆ 20: Xác lập quan hệ hợp đồng lao động

Án lệ 20/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc được Hội đồng Thẩm phán Tòa...

Detail

ÁN LỆ 19: Xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt

Án lệ 19/2018/AL về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Tham ô tài sản” được Hội đồng Thẩm phán Tòa...

Detail

ÁN LỆ 18: Giết người đang thi hành công vụ

Án lệ 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội “Giết người” được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân...

Detail

ÁN LỆ 17: Tình tiết “Có tính chất côn đồ” trong tội “Giết người” có đồng phạm

Án lệ 17/2018/AL về tình tiết “Có tính chất côn đồ” trong tội “Giết người” có đồng phạm được Hội đồng Thẩm phán Tòa án...

Detail

ÁN LỆ SỐ 16: Về “Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”

Án lệ số 16/2017/AL Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được...

Detail
Án lệ số 15

ÁN LỆ SỐ 15: Về công nhận “thỏa thuận miệng”

Án lệ số 15/2017/AL về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp Được...

Detail
    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Trang 1 trên 3
  • 1
  • 2
  • 3
Chat Zalo