086 842 1386

Câu hỏi 8: Tôi có nhu cầu tìm hiểu để kinh doanh một số sản phẩm, hàng hóa trên mạng internet nhưng không biết thiết lập website để trưng bày bán những sản phẩm đó cũng như làm thủ tục thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước, tôi phải làm thế nào?

Trả lời:

Trước hết, A/c cần tìm hiểu Luật Viễn thông 2009; Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử quy định và Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Sau đó, A/c có thể tham khảo các bước thực hiện sau:

1. Ký hợp đồng với Nhà đăng ký tên miền (đơn vị đã ký hợp đồng với Trung tâm Internet Việt Nam) để được cấp tên miền và duy trì hoạt động cho website của mình.
2. Ký hợp đồng với đơn vị thiết kế website để tạo giao diện, cung cấp thông tin về các sản phẩm hàng hóa, các điều kiện, chính sách bán hàng trên website theo quy định.
3. Thực hiện thông báo với Bộ Công Thương theo hướng dẫn tại website có địa chỉ: http://online.gov.vn.

Chat Zalo