086 842 1386

Xin giấy phép hoạt động điện lực

Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho tổ chức, cá nhân để thực hiện một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động điện lực sau: Tư vấn chuyên ngành điện lực, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và xuất, nhập khẩu điện.

Đối với từng lĩnh vực hồ sơ cấp giấy phép hoạt động điện lực sẽ có những giấy tờ riêng. Luật Thuỳ Dương giới thiệu tới quý khách nội dung chi tiết đối với từng hồ sơ như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

– Luật Điện lực năm 2004, sửa đổi bổ sung năm 2012;

– Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

– Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

– Thông tư 36/2018/TT – BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

 

 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực


– Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BCT.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

– Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính theo Mẫu 7a quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BCT; Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký của người có tên trong danh sách với tổ chức tư vấn.

– Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện.

– Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn của tổ chức đảm bảo đáp ứng cho hoạt động tư vấn.

– Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép thì hồ sơ giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực chỉ bao gồm Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

 

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN: Cục Điều tiết điện lực/UBND tỉnh thành phố/ hoặc ủy quyền cho Sở Công thương (tùy theo hạng mục tư vấn)

THỜI HẠN GIẤY PHÉP: 05 năm

MỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH: Theo quy định tại Nghị định 134/2013 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực

Hình phạt chính: Cảnh cáo + Phạt tiền (mức phạt tiền tối đa với cá nhân là 50.000.000 vnđ và 100.000.000 vnđ  đối với tổ chức, đơn vị điện lực) đồng thời tùy theo tính chất và mức độ mà bị xử phạt bổ sung

 

LUẬT THÙY DƯƠNG hy vọng cung cấp được các thông tin cần thiết, hữu ích. Nếu quý vị cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:

  • Hotline:  0868421386
  • Email: tuvanluatthuyduong@gmail.com
  • Văn phòng giao dịch: P 1207 Tòa A14B2 Khu đô thị Nam Trung Yên, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Chat Zalo