086 842 1386

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.
I. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
– Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 14/6/2005.
– Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về Văn phòng Đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
– Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
– Thông tư 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương Quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
– Thông tư 73/1999/TT-BTC ngày 14/9/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu lệ phí cấp Giấy phép đặt Văn phòng Đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam.
– Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND Thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công thương Hà Nội.

II. Quy trình thủ tục: 
a. Trình tự thực hiện:
– Thương nhân nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội.
– Sở Công Thương xem xét hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Công Thương thông báo cho Thương nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
– Sở Công Thương xem xét và cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Nội. Trường hợp không cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
b. Cách thức thực hiện:
– Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính  Sở Công Thương Hà Nội, số 331 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
– Nộp thông qua hệ thống bưu chính, chuyển phát.
– Nộp trực tuyến (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Sở Công Thương Hà Nội).

III. Thành phần hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ gồm:
* Đối với trường hợp cấp lại do chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác:
– Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu MĐ1 của Thông tư 11/2016/TT-BCT ngày 5/7/2016 của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện gửi Cơ quan cấp Giấy phép nơi chuyển đi
– Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp
– Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở mới của Văn phòng đại diện
– Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở mới của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật có liên quan.
* Đối với trường hợp cấp lại do Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Luật Thùy Dương hi vọng với những thông tin trên sẽ giúp Quý khách có được các thông tin cần thiết nhất. Để được tư vấn hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ cho Chúng tôi theo:

  • Hotline:  0868421386
  • Email: tuvanluatthuyduong@gmail.com
  • Văn phòng giao dịch: P 1207 Tòa A14B2 Khu đô thị Nam Trung Yên, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

 

Chat Zalo