086 842 1386

Dịch vụ công chứng

Dịch vụ sao y – chứng thực

01/11/2019

Sao y chứng thực (hay còn gọi là chứng thực bản chính) là việc công chứng viên căn cứ vào...

Dịch vụ công chứng cho tặng

01/11/2019

Hợp đồng tặng cho là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao quyền sử dụng...

Dịch vụ công chứng di chúc

01/11/2019

Di chúc là sự bày tỏ ý chí của một người nhằm định đoạt toàn bộ tài sản thuộc quyền...

Dịch vụ công chứng thừa kế

01/11/2019

Công chứng về thừa kế bao gồm: công chứng thoả thuận phân chia di sản thừa kế, công chứng khai...

Công chứng hợp đồng cho thuê nhà đất

01/11/2019

Hợp đồng thuê/cho thuê bất động sản là một trong những giao dịch quan trọng và dễ xảy ra tranh...

Công chứng thoả thuận tài sản vợ chồng

28/10/2019

Tài sản vợ chồng có thể tồn tại dưới các dạng: tài sản chung vợ chồng, tài sản riêng vợ...

Dịch vụ công chứng mua bán ôtô xe máy

28/10/2019

Ô tô – xe máy là một trong những loại tài sản có giá trị lớn, có đăng ký quyền...

Dịch vụ công chứng tại nhà – ngoài giờ

28/10/2019

Luật Thuỳ Dương thực hiện công chứng ngoài giờ – công chứng tại địa chỉ của người yêu cầu công...

Dịch vụ công chứng hợp đồng

28/10/2019

Luật Thuỳ Dương có chức năng công chứng các hợp đồng giao dịch bắt buộc phải công chứng theo quy...

Dịch vụ công chứng uỷ quyền

28/10/2019

Luật Thuỳ Dương có chức năng công chứng hợp đồng ủy quyền nhà đất, ủy quyền ô tô, xe máy,...

Dịch vụ công chứng thế chấp

28/10/2019

Luật Thùy Dương là văn phòng công chứng chuyên nghiệp và uy tín trong việc công chứng các giao dịch...

Dịch vụ công chứng mua bán nhà đất

28/10/2019

Luật Thuỳ Dương có chức năng công chứng các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất. Dịch vụ công...

Chat Zalo